• voor  13.00 besteld; zelfde dag verstuurd
  • Online voorbeeld van je ontwerp
  • Feestelijk ingepakt met eigen boodschap
  • Persoonlijk advies

Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling, betrouwbaarheid en de actualiteit van deze website, is het mogelijk dat de informatie die wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Beweringen en meningen, geuit in de teksten op deze website zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van Blok Borduren/Tilleys.nl. De gebruiker mag de inhoud van www.tilleys.nl slechts voor eigen gebruik raadplegen en gebruiken. Wij kunnen er niet voor instaan dat de gepubliceerde informatie geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, problemen, e.d. van welke aard dan ook, die voortvloeien uit of inherent zijn aan het verspreiden van informatie via Internet of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website, of met de tijdelijke onmogelijkheden om de website te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, problemen, e.d. die het gevolg zijn van het gebruik van informatie die door middel van de website www.tilleys.nl verkregen is. Alle informatie is onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen die zonder enige kennisgeving kunnen worden aangebracht.

Wijzigingen: Blok Borduren/Tilleys.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze disclaimer. Check daarom regelmatig de disclaimer.

© Blok Borduren/Tilleys.nl 2021